top of page

Cho một đứa trẻ món quà của Hy vọng

dreamstime_xxl_63905578.jpg

Tài trợ Vòng kết nối Hy vọng của bạn bao gồm:

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

  • Bản tóm tắt về đứa trẻ được bảo lãnh của bạn và trường hợp của chúng

  • Cập nhật hàng quý về sự tiến bộ của con nhà tài trợ của bạn

  • Bữa trưa hoặc bữa sáng hàng năm với CASA và nhân viên

  • Tùy chọn cung cấp quà sinh nhật / Giáng sinh cho con bảo lãnh của bạn

  • Đặt bảng CASA tại vị trí của bạn

  • Đặt tên và biểu tượng của bạn tại CASA

Và quan trọng nhất, khả năng cung cấp một vòng tròn HY VỌNG!

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Bảo trợ một đứa trẻ với $ 20 mỗi tháng

hoặc một lần quyên góp $ 250

Để biết thêm thông tin, liên hệ info@casamc.org

bottom of page